top of page

HVA ER LØKO

LØKO ER LEKENDE LÆRING!

LØKO er et individuelt og selvkontrollerende hjelpemiddel for barn og ungdom på ulike utviklingstrinn og modenhetsnivå.

Løko gir muligheter til å drive differesiert undervisning innen klassens rammer. Vi får til stadig tilbakemelding om at barna ”elsker Løko” .Heftene blir svært ofte brukt i mestringsgrupper når man arbeider med veiledet undervisning.

Løko øver, repeterer og befester innlærte kunnskaper på en variert og lærerik måte. Løko består av et Løko-hefte og en kassett med brikker. Antall brikker i kassetten avhenger av hvilket Løkonivå heftet er.

dette-er-lko2.gif

LØKO-heftene tar hensyn til at barn er forskjellige og oppgavene ligger på forskjellige nivåer slik at alle barn finner oppgaver tilpasset deres ferdighetsnivå.

Elevene arbeider selvstendig eller to og to og retter feil med en gang. LØKO brukes i mer enn 75 land og over 95% av norske barneskoler!

LØKO kommer i flere vanskelighetsgrader

  • LØKO - 24 brikker

  • MINIiLØKO - 12 brikker

  • MINIMINIiLØKO - 6 brikker

alle-brett-sammen.gif
LØKO

Løko har 24 brikker i sitt brett og blir stort sett brukt på litt høyere klassetrinn. Løko har hefter innen Norsk, matematikk, engelsk og samfunnskunnskap.

MINILØKO

MiniLøko er desidert et mest populære spillet av Løkoproduktene. Det brukes i mange barnehager og 95 % av alle barneskoler i landet. Det er også det spillet som har flest Løko oppgaver.Vi driver hele tiden oppgradering av heftene og produserer mange nye hefter hvert år .

Mini Løko-kassetten har fått helt nytt utseende. Du ser igjennom lokket og kassetten åpnes er mye enklere en tidligere. Dette gjør at det er enda enklere å jobbe med!

Miniløko er tilpasset første del av barneskolen og vi har en mengde hefter som er morsomme og lærerike. Løkobrettet har 12 brikker.

MINIMINILØKO

Miniminiløko er den enkleste formen for løko. Her har brikkene figurer i stedet for tall og de er tykkere så det er lettere for små barnehender å arbeide med. Oppgavene passer for barnehager og for 1. trinn.

ANNET LÆREMATERIELL

Skolebokforlaget har også andre typer opplæringsmateriell i tillegg til LØKO-seriene. Her er titler innen lesing og synging, tegning og annet.

bottom of page