MiniLøko er desidert et mest populære spillet av Løkoproduktene. Det brukes i mange barnehager og 95 % av alle barneskoler i landet. Det er også det spillet som har flest Løko oppgaver.Vi driver hele tiden oppgradering av heftene og produserer mange nye hefter hvert år .

Mini Løko-kassetten har fått helt nytt utseende. Du ser igjennom lokket og kassetten åpnes er mye enklere en tidligere. Dette gjør at det er enda enklere å jobbe med!

Miniløko er tilpasset første del av barneskolen og vi har en mengde hefter som er morsomme og lærerike. Løkobrettet har 12 brikker.

miniLØKO *Matematikk*

Matematikk

    Nyheter

    ©2023 by VIRTUE Agency